Ga naar de inhoud

Bewindvoering, mentorschap en curatele

Dit zijn beschermingsmaatregelen die u helpen uw financiën op orde te brengen en te houden of beschermingsmaatregelen die u helpen met het maken van keuzes op het gebied van zorg.

Bewindvoering

Als bewindvoerder regelen wij uw financiële zaken. U blijft handelingsbekwaam, maar u mag niet meer zonder de medewerking van uw bewindvoerder over uw geld en goederen beslissingen nemen.

Bewindvoering is bedoeld om u te beschermen. De bewindvoerder zorgt voor overzicht: uw vaste lasten worden op tijd betaald en er wordt naar een oplossing gezocht voor uw mogelijke schulden. Samen werken wij toe naar een financieel stabiele situatie.

Bewindvoering en mentorschap

Wanneer het u niet meer lukt om zelf beslissingen te nemen over persoonlijke zaken, zoals verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding dan kan de rechter een mentor voor u benoemen. Met de combinatie bewindvoering en mentorschap wordt u op persoonlijk en financieel gebied beschermd.

Curatele

Wanneer u niet handelingsbekwaam bent, kunnen wij als curator door de kantonrechter benoemd worden om u te vertegenwoordigen. Met een ondercuratelestelling wordt u op persoonlijk en financieel gebied beschermd. Deze maatregel biedt meer bescherming dan bewindvoering in combinatie met mentorschap.

———————————–


Argalo is aangesloten bij de branchevereniging NBBI. Aangesloten leden voldoen aan hoge kwaliteitseisen en beoefenen hun vak op een professionele manier. Het NBBI-lidmaatschap is een kwaliteitswaarborg, zowel voor de leden als ook voor hun cliënten.


Argalo is aangesloten bij Bewindgenoten. Dit is een kennisnetwerk van bewindvoerders uit de regio Leiden. De leden streven ernaar om hun dienstverlening te optimaliseren en de kwaliteit ervan te verhogen.

———————————–

Argalo heeft convenanten afgesloten met Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude, Haarlem en Zandvoort. Door een goede samenwerking met de gemeenten kan er sneller gehandeld worden bij klanten met financiële problemen. Ook zijn er afspraken gemaakt over het stimuleren van de zelfredzaamheid.