Financiële rust

Het wordt steeds moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen. Rekeningen blijven langer liggen of worden zelfs niet meer betaald. Je denkt dat je het wel weer in kunt halen. Volgende maand is er extra geld…

Maar de financiële problemen worden iedere maand groter. Brieven worden steeds dreigender, deurwaarders aan de deur, loonbeslag op inkomen. Een hele stressvolle situatie.

Zo gaat het niet langer, u zoekt hulp. U wilt zelf verantwoordelijkheid nemen en schoon schip maken.

Wij kunnen u helpen en zorgen voor financiële rust.

Diensten

Curatele, bewind en mentorschap zijn wettelijke beschermingsmaatregelen. De kantonrechter beslist over de ondercuratelestelling, de onderbewindstelling en het mentorschap.

Soms is iemand onvoldoende in staat om de eigen belangen goed te kunnen behartigen of voor zichzelf te zorgen. Op financieel vlak kan dan het vermogen onder bewind gesteld worden.
Voor iemand die op het persoonlijk vlak niet voor zichzelf kan zorgen, kan een mentor benoemd worden. De mentor geeft advies en neemt zoveel mogelijk in overleg, beslissingen op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

Als iemand niet in staat is om op financieel en persoonlijk vlak voor zichzelf te zorgen zijn er 2 mogelijkheden: de combinatie van bewindvoering-mentorschap of curatele.

Curatele is een zwaardere maatregel dan de combinatie van bewindvoering-mentorschap. Bij curatele is de betrokkene handelingsonbekwaam. Hij/zij heeft toestemming nodig om een contract af te sluiten. Hij/zij kan ook geen huwelijk sluiten en verliest het gezag over zijn/haar minderjarige kinderen.

Argalo BV biedt 3 diensten aan:

  1. bewindvoering
  2. combinatie van bewindvoering-mentorschap
  3. curatele

Doelgroepen

Ouderen (mensen die door ouderdom de veranderingen niet meer kunnen bijbenen)

Mensen met problematische schulden (mensen die door schulden de bomen in het bos niet meer zien)

Mensen met psychische- en/of verslavingsproblemen (mensen voor wie zorg en/of financiën bijzaak zijn)

Mensen met een verstandelijke beperking (mensen van wie het te veel gevraagd is om de financiën bij te houden en/of zichzelf goed te vertegenwoordigen binnen de zorg)


We zijn op werkdagen, behalve de vrijdag, bereikbaar tussen 10.00 en 14.00 op telefoonnummer 0252 – 50 50 22. Buiten deze tijden kunt u op hetzelfde nummer een boodschap inspreken. U wordt dan teruggebeld.