Ga naar de inhoud
Ik zoek hulp

Hieronder vindt u een stap-voor-stap beschrijving van het aanvragen van bewind of curatele.

Kennismaking

  • Aanmelden via de website, e-mail of telefoon
  • Persoonlijk gesprek

Bij de aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een persoonlijke gesprek. In dit gesprek, eventueel in het bijzijn van een begeleider of familielid, maken we kennis met elkaar en kijken we samen of bewind of curatele een goede oplossing zou kunnen zijn. Tijdens dit gesprek worden, samen met u, alle benodigde documenten ingevuld.

Rechtbank

  • Indienen van het verzoek
  • Zitting bij de rechtbank
  • Kantonrechter doet uitspraak

Het verzoek wordt ingediend bij de rechtbank. De rechtbank stuurt u een uitnodiging voor de zitting. Dit duurt meestal tussen de 8 – 12 weken nadat de aanvraag is opgestuurd. Tijdens de zitting zal de rechter bepalen of de beschermingsmaatregel nodig is. De beslissing van de rechter wordt beschreven in een beschikking. Deze beschikking kunt u binnen twee weken verwachten.