Beloning

De beloning voor curatele, bewindvoering en mentorschap wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld en staat beschreven in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. Bij de beloning wordt onderscheid gemaakt tussen standaard en problematische schulden. De beloning voor curatele is gelijk aan die van de combinatie bewindvoering/mentorschap.

Beloning voor 2019, in euro’s inclusief BTW Aanvangs-werkzaamheden
eenmalig
Per maand
Bewindvoering 644,93 114,14
Bewindvoering bij problematische schulden 644,93 147,62
Combinatie bewindvoering/mentorschap  1.160,39 205,40
Combinatie bewindvoering/mentorschap bij problematische schulden 1.160,39 235,55

Verder zijn er beloningen voor bijzondere situaties.

In sommige gevallen kan er beroep gedaan worden op de bijzondere bijstand om de kosten voor curatele, bewindvoering en mentorschap geheel of gedeeltelijk vergoed krijgen.