Ga naar de inhoud

Diensten

Curatele, bewind en mentorschap zijn wettelijke beschermingsmaatregelen. De kantonrechter beslist over de ondercuratelestelling, de onderbewindstelling en het mentorschap.

Soms is iemand onvoldoende in staat om de eigen belangen goed te kunnen behartigen of voor zichzelf te zorgen. Op financieel vlak kan dan het vermogen onder bewind gesteld worden.
Voor iemand die op het persoonlijk vlak niet voor zichzelf kan zorgen, kan een mentor benoemd worden. De mentor geeft advies en neemt zoveel mogelijk in overleg, beslissingen op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

Als iemand niet in staat is om op financieel en persoonlijk vlak voor zichzelf te zorgen zijn er 2 mogelijkheden: de combinatie van bewindvoering-mentorschap of curatele.

Curatele is een zwaardere maatregel dan de combinatie van bewindvoering-mentorschap. Bij curatele is de betrokkene handelingsonbekwaam. Hij/zij heeft toestemming nodig om een contract af te sluiten. Hij/zij kan ook geen huwelijk sluiten en verliest het gezag over zijn/haar minderjarige kinderen.

Argalo BV biedt 3 diensten aan:

  1. bewindvoering
  2. combinatie van bewindvoering-mentorschap
  3. curatele