Hulpverlener

In totaal wonen er naar schatting 650.000 mensen in Nederland die beperkingen ervaren als gevolg van hersenletsel. De meesten kunnen zelf, of met ondersteuning vanuit hun directe omgeving, geld- en zorgzaken regelen. Maar dat is lang niet altijd het geval.

In onderstaande gevallen is een professionele bewindvoerder en/of mentor de oplossing:

  • Er is geen familie die kan of wil helpen met de financiën
  • Er ontbreekt een 1e contactpersoon
  • De bewoner wil niet zijn financiën en zijn zorg overlaten aan de familie

Argalo helpt u verder als het gaat om bewindvoering en mentorschap en Argalo kan u helpen bij het aanvragen daarvan.

Aanmelden kan via info@argalo.nl of bel 0252-745 110.

Argalo is bekend bij ’s Heeren Loo, Middin, Gemiva SVG, Ons Tweede Thuis, Heliomare, enz.