Ga naar de inhoud
Hulpverlener

In totaal wonen er naar schatting 650.000 mensen in Nederland die beperkingen ervaren als gevolg van hersenletsel. De meesten kunnen zelf, of met ondersteuning vanuit hun directe omgeving, geld- en zorgzaken regelen. Maar dat is lang niet altijd het geval.

In onderstaande gevallen is een professionele bewindvoerder en/of mentor de oplossing:

  • Er is geen familie die kan of wil helpen met de financiën
  • Er ontbreekt een 1e contactpersoon
  • De bewoner wil niet zijn financiën en zijn zorg overlaten aan de familie

Argalo helpt u verder als het gaat om bewindvoering en mentorschap en Argalo kan u helpen bij het aanvragen daarvan.

Aanmelden kan via info@argalo.nl of bel 0252-745 110.

Argalo is bekend bij ’s Heeren Loo, Middin, Gemiva SVG, Ons Tweede Thuis, Heliomare, enz.