Meteen naar de inhoud

Tarief

Bij een laag inkomen wordt er beroep gedaan op de bijzondere bijstand om de kosten voor bewindvoering, mentorschap en curatele geheel of gedeeltelijk vergoed krijgen.

Bij het tarief wordt onderscheid gemaakt tussen standaard en problematische schulden. De beloning voor curatele is gelijk aan die van de combinatie bewindvoering/mentorschap.

Tarieven voor 2022, in euro’s inclusief BTW Eenmalig Per maand
Bewindvoering 709,06 125,54
Bewindvoering bij problematische schulden 709,06 162,44
Combinatie bewindvoering/mentorschap  1.275,34 225,97
Combinatie bewindvoering/mentorschap bij problematische schulden 1.275,34 258,94

Verder zijn er tarieven voor bijzondere situaties, zoals verhuizing, verkoop woning.

Het tarief voor curatele, bewindvoering en mentorschap wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld en staat beschreven in de ‘Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren’.