Ga naar de inhoud

Uitleg OnView

Als de gebruikersnaam en het wachtwoord van OnView door Argalo BV zijn verstrekt kunnen deze in de portal ingevoerd worden. De portal is te bereiken via de menuoptie Inloggen. Na het inloggen heeft u de volgende mogelijkheden:

In Saldo Checker krijgt u inzicht in alle bankrekeningen, op welke naam ze staan, waarvoor ze worden gebruikt en wat het saldo is. Dit is het saldo van gisteren of eerder.

In Transacties kunt u per bankrekening over een bepaalde periode de transacties bekijken.

In Budgetplan krijgt u inzicht in de geplande inkomsten en uitgaven. Alleen het bekijken van het budgetplan van deze maand of toekomstige maanden is zinvol.

In Inkomsten en uitgaven krijgt u inzicht de daadwerkelijk ontvangen inkomsten en betaalde uitgaven. Alleen het bekijken van voorgaande maanden is zinvol.

In Reserveringen krijgt u inzicht in de spaarpotjes. Dit zijn reserveringen van geld voor (mogelijk) toekomstige uitgaven.

In Schulden krijgt u inzicht in de schulden. De schulden zijn onderverdeeld in verschillende categorieën: openstaand, afgelost en overgedragen.

In Verzekeringen krijgt u inzage in de lopende verzekeringen.

In Documenten kunnen belangrijke documenten, zoals de beschikking, boedelbeschrijving, rekening en verantwoording en de 5-jaarlijkse evaluaties bekeken worden.