Ga naar de inhoud
Ik zoek hulp

Hieronder een beschrijving van de werkzaamheden die uitgevoerd worden na de uitspraak van de rechter.

Inventarisatie

  • Overdracht administratie
  • Aanschrijven organisaties

Nadat wij de beschikking hebben ontvangen, vragen wij u ons te helpen met het verstrekken van een aantal gegevens zoals het inkomen, vaste lasten, schulden en verzekeringen.

Ook schrijven wij alle instanties aan die financieel aan u verbonden zijn zoals de belastingdienst, werkgevers, uitkeringsinstanties, woningstichting en zorgverzekeraar. Wij vragen hen voortaan de post naar ons te sturen.

Ook worden er Rabobankrekeningen geopend: een beheerrekening, een leefgeldrekening en een spaarrekening. U ontvangt van de leefgeldrekening een betaalpas.

Administratie op orde maken

  • Schuldregeling aanvragen bij schuldeisers
  • Budgetplan opstellen
  • Leefgeld vaststellen

Vanaf het moment dat de bewindvoerder is aangesteld, is hij/zij verantwoordelijk voor uw financiën. Zodra uw inkomsten en uitgaven inzichtelijk zijn, zal er een budgetplan opgesteld worden.

Wanneer er meer uitgaven dan inkomsten zijn zal de bewindvoerder actie ondernemen. Hij/zij zal kijken of er recht is op meer inkomen en waar er bezuinigd kan worden. Dit wordt zo veel mogelijk in overleg gedaan.

In het geval van schulden schrijven wij alle schuldeisers aan met het verzoek om aan te geven hoeveel schuld er is. Een schuldregeling is alleen mogelijk als er sprake is van een stabiele situatie met een vast inkomen.

Zodra er een compleet overzicht gemaakt is van uw inkomen en uitgaven, wordt uw leefgeld bepaald. Dit bedrag is bedoeld voor dagelijkse noodzakelijke uitgaven zoals boodschappen en persoonlijke verzorging.

Beheer

  • Terugkoppeling via OnView
  • Jaarlijkse ‘rekening- en verantwoording’
  • Indien mogelijk toewerken naar zelfstandigheid

Via het programma OnView is het mogelijk zelf uw financiële situatie te bekijken. Dit programma zorgt voor een overzicht van alle inkomsten, uitgaven en openstaande schulden. Onder ‘uitleg OnView’ staat hoe het programma te gebruiken is.

De kantonrechter controleert onze werkzaamheden. Jaarlijks moeten wij verantwoording afleggen over uw administratie en de keuzes die wij maken. Deze zogenaamde ‘rekening en verantwoording’ is een overzicht van het inkomen, de uitgaven, bezittingen, vorderingen en schulden van het voorgaande jaar.

Wanneer het mogelijk is, bijvoorbeeld na het oplossen van uw schulden, wordt er met u gewerkt aan zelfstandigheid. Dit betekent dat u door uw bewindvoerder zo goed mogelijk begeleid zal worden om uw financiën zelf weer te kunnen regelen.