Ga naar de inhoud

Het is zover!

  • door

Hieronder een reactie van een klant op een mail van Annemarie op 16 april 2021.

Mail Annemarie: Het is zover! Het bewind is opgeheven. Ik heb de Rabobank zojuist verzocht om het einde van het bewind te verwerken in hun administratie. Goed weekend en we spreken elkaar.

Reactie klant: Dank je voor het vertrouwen dat je me gaf. Was belangrijk voor me.